Davino
toggle menu

Domaine Ceptura Rose

Merlot & Cabernet Sauvignon

Se produce în anii favorabili din struguri care provin din cele mai bune parcele de Merlot çi Cabernet Sauvignon. Stabilirea momentului optim de recoltare çi selecÆia calitativå urmåresc exprimarea nuanÆelor de fruct caracteristice unei maturitåÆi depline. Strugurii sunt desciorchinaÆi iar boabele sunt zdrobite uçor. Tehnica de vinificaÆie utilizatå foloseçte metoda <> de separaÆie gravitaÆionalå a mustului rosé, maceraÆia pelicularå având loc la 14- 15 ̊C timp de 3 ore (Merlot) çi 5 ore (Cabernet Sauvignon). Decantarea urmatå de stabulaÆie la rece timp de 48 ore la cca. 10 ̊C a mustului este continuatå prin fermentarea acestuia la temperatura controlatå de 10-12 ̊C în vase de inox de 100 Hl timp de 14 pânå la 17 zile. Maturare pe depozit fin de drojdii.

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017